Sprawy gospodarcze

sprawy z zakresu prawa handlowego i gospodarczego to w szczególności:

  • organizacja prawna osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
  • organizacja prawna spółek prawa handlowego (spółka jawna, spółka komandytowa, spółka partnerska, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna)
  • sprawy z zakresu zamówień publicznych (przetargów)
  • sprawy dotyczące czynów nieuczciwej konkurencji
  • sprawy dotyczące uzyskania koncesji i zezwoleń

KONTAKT Z KANCELARIĄ

lub innych dokumantów

    Zabezpieczenie przed SPAMEM wpisz: adwokat