Przedsiębiorcy

Rozliczenie w ramach stałej obsługi prawnej następuje albo poprzez ustalony ryczałt miesięczny albo według ustalonej stawki godzinowej albo według stawki ustalonej za konkretne czynności. Najbardziej dogodny dla Klienta sposób rozliczenia uzależniony jest od profilu działalności danego przedsiębiorcy oraz ilości i charakteru pracy Kancelarii. Rozliczenie za wykonanie konkretnych usług w każdym przypadku uzależnione jest od charakteru i zawiłości sprawy i jest indywidualnie ustalane z Klientem. Ustalenie opłaty za prowadzenie spraw sądowych następuje m.in. w oparciu o Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.10.2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. 2015 poz. 1800 z późn. zm.).

Klienci indywidualni

Rozliczenie za usługi świadczone na rzecz klientów indywidualnych następuje w oparciu o indywidualne ustalenia. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od stopnia zawiłości sprawy, przewidywanego terminu załatwienia sprawy, zakresu koniecznego nakładu pracy w danej sprawie. Ustalenie opłaty za prowadzenie spraw sądowych następuje m.in. w oparciu o Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.10.2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. 2015 poz. 1800 z późn. zm.).

Dane

Kancelaria Adwokacka Krzysztof Adamczewski
Adres: 61-741 Poznań, ul. 23 Lutego 5/6
NIP: 788-175-54-16, Regon: 300639661
Rachunek bankowy: mBank 34 1140 2017 0000 4102 0689 7757


KONTAKT Z KANCELARIĄ

lub innych dokumantów

    Zabezpieczenie przed SPAMEM wpisz: adwokat