Polityka Prywatności

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest KANCELARIA ADWOKACKA KRZYSZTOF ADAMCZEWSKI, NIP 7881755416, Regon 300639661, adres prowadzenia działalności i adres do doręczeń: 61-741 Poznań, ul. 23 Lutego 5/6, adres e-mail: kancelaria@adwokat-adamczewski.pl, tel. 608 617 908.

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy o świadczenie usług prawnych oraz podjęcie działań przed jej zawarciem, a także wykonanie obowiązków prawnych, jak wystawienie i przechowywanie faktur oraz dokumentów dotyczących świadczonej usługi. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie i realizację umowy. Jakie dane zbieramy: imię nazwisko, adres zamieszkania, numer Pesel, nazwa firmy, adres firmy, telefon, adres e-mail, numer NIP.

Informacje o odbiorcach danych osobowych

Komu przekazujemy dane osobowe:

 • firmom świadczącym usługi informatyczne, które obsługują serwery,
 • firmie księgowej,
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową i kurierską,
 • sądom, prokuraturom, urzędom w ramach prowadzonych postępowań,
 • stronom i uczestnikom postępowań oraz ich pełnomocnikom zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji umowy o świadczenie usługi prawnej oraz wynikający z przepisów prawa podatkowego.

Prawa użytkowników do ich danych osobowych

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Zabezpieczenia

Stosujemy rozwiązania techniczne i organizacyjne, by przetwarzane dane osobowe były bezpieczne.

Kontakt w sprawie danych osobowych

adres pocztowy: KANCELARIA ADWOKACKA KRZYSZTOF ADAMCZEWSKI 61-741 Poznań, ul. 23 Lutego 5/6
adres e-mail: kancelaria@adwokat-adamczewski.pl
telefon: 608 617 908