Sprawy rodzinne

sprawy rodzinne obejmują:

  • małżeństwo - prawa i obowiązki małżonków, rozwiązanie małżeństwa (rozwód, separacja), stosunki majątkowe w trakcie małżeństwa i po ustaniu małżeństwa
  • stosunki między krewnymi - rodzicami a dziećmi (kontakty z dzieckiem, alimenty, władza rodzicielska)
  • opiekę nad osobami małoletnimi i ubezwłasnowolnionymi
  • kuratelę

KONTAKT Z KANCELARIĄ

lub innych dokumantów

    Zabezpieczenie przed SPAMEM wpisz: adwokat