Sprawy pracownicze

prawo pracy i ubezpieczeń społecznych reguluje:

  • sprawy dotyczące nawiązania i rozwiązania stosunku pracy
  • prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika
  • prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego

KONTAKT Z KANCELARIĄ

lub innych dokumantów

    Zabezpieczenie przed SPAMEM wpisz: adwokat