Sprawy administracyjne

Prawo administracyjne obejmuje szeroki wachlarz spraw obywateli i osób prawnych załatwianych przed organami administracji publicznej - urzędami (np. prawo budowlane, wywłaszczenia na cele publiczne, opłaty i daniny publicznoprawne / podatki, zezwolenia). Od decyzji wydawanych przez organy administracyjne przysługuje z reguły odwołanie do organu wyższego szczebla, a następnie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego.


KONTAKT Z KANCELARIĄ

lub innych dokumantów

    Zabezpieczenie przed SPAMEM wpisz: adwokat